ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(δ.τ. PIRAEUS LEASES Α.Ε.)
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, 15124, ΑΦΜ 094495906, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Ενημέρωση για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679
Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013
Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ), βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Ν.4224/2013, παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενα αρχεία: