ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.
(δ.τ. PIRAEUS LEASES Α.Ε.)
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, 15124, ΑΦΜ 094495606, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης >
Ενημέρωση για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679
Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013
Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ), βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Ν.4224/2013, παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενα αρχεία: